KEHAB

                                                                  Kyl-El-Hushållsservice AB                            
 

Vi har Service , Installationer och Reservdelar för Alla.       FELANMÄLAN            Karta 

 

 

 

Delägare i                           

KYL-FRYS-SPIS-DISK-TVÄTT-TORK-FLÄKT-MICRO-EL-DATA

Din servicepartner för vitvaror - tvättstugor - elanläggningar - kylanläggningar -värmepumpar- storkök  - passersystem med porttelefoner med nätverklösningar.

KEHAB är ett lokalt service och installationsföretag för konsument och förvaltning/företag med service, reservdelar och installationer  

Det här är en kort beskrivning av våra tjänster.

  • Att inom området tekniska produkter erbjuda  våra kvalificerade tjänster samt anpassa tekniken efter kundens önskemål.
  • Kundkretsen skall består av den privata marknaden samt kommersiella kunder inom framförallt fastighet, storkök ,tvättstugor och  el.
  • Att genom  erfarenhet, kunskap tillhandahålla en garanterat god servicenivå där miljöaspekterna har en hög prioritet.                                                                              f

Kontaktinformation

Telefon butik/service
060-614481,filial 0611-22020   ( OBS vissa tider är dessa överbelastade pga av att många ringer
                                                    försök då att använda e-posten , vilket oftast  går snabbare )
Öppet vardagar 7-16 lunch 12-13
FAX
060-128065
Postadress
ÅGATAN 9 852 30  SUNDSVALL
E-post

 order@kehab.se 

 

Webbadministratör:

tonny@kehab.se

 

Verksamhetspolicy

KEHAB är ett serviceföretag för konsument och förvaltning/näringsidkare inom vitvaror,el/data och kylanläggningar. Företaget har totalkvalitet som mål med felfria leveranser i avtalad tid. Det innebär bland annat:

-         att underhålla och ständigt förbättra våra kunskaper

-         att dokumentera gjorda förändringar i vår Verksamhetshandbok genom kontinuerlig uppdatering

-         att alltid känna till gällande miljölagar, branschnormer och förordningar/föreskrifter och följa dessa.

-         att förebygga förorening samt arbeta med ständiga förbättringar

-         att minska miljöpåverkan från våra transporter genom effektivitet och planering

-         att arbeta för en säker köldmedie- och oljehantering samt god arbetsmiljö

-         att dokumentera utrustningens underhåll och med omsorg välja nya medarbetare med rätt inställning och kännedom om ovanstående.

-         att alltid hålla en hög kvalité i vår kontrollverksamhet och övrig verksamhet

 

 

 Hit Counter

Skicka e-post till TONNY@KEHAB.SE med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 29 June 2008