Verksamhetspolicy

 

KEHAB är ett serviceföretag för konsument och förvaltning/näringsidkare inom vitvaror,el/data och kylanläggningar. Företaget har totalkvalitet som mål med felfria leveranser i avtalad tid. Det innebär bland annat:

– Att underhålla och ständigt förbättra våra kunskaper

– Att dokumentera gjorda förändringar i vår Verksamhetshandbok genom kontinuerlig uppdatering

– Att alltid känna till gällande miljölagar, branschnormer och förordningar/föreskrifter och följa dessa.

– Att förebygga förorening samt arbeta med ständiga förbättringar

– Att minska miljöpåverkan från våra transporter genom effektivitet och planering

– Att arbeta för en säker köldmedie- och oljehantering samt god arbetsmiljö

– Att dokumentera utrustningens underhåll och med omsorg välja nya medarbetare med rätt inställning och kännedom om ovanstående.

– Att alltid hålla en hög kvalité i vår kontrollverksamhet och övrig verksamhet

Kontaktinformation

Telefon butik/service
060-614481,filial 0611-22020

Öppet vardagar 7-16 lunch 12-13